V1 – Iniciació a la creació de videojocs amb Scratch

Curs d'iniciació amb Scratch

Informació general del curs

Assignatura inicial on aprendrem què és Scratch, per a què serveix, i com utilitzar-lo per tal d’introduïr-nos al món de la creació de videojocs amb Scratch.

Scratch és un llenguatge de programació per blocs pensat per als més petits que volen començar a aprendre a programar. Scratch no només ens permet programar videojocs, sinó que també ens servirà per fer animacions i petites aplicacions. Amb les eines que ens ofereix, aprendrem a dibuixar i editar els nostres propis personatges, fons, o imatges (en els seus modes vectorial i mapa de bits). També aprendrem a editar clips d’àudio per a crear efectes especials, posar música de fons i a fer animacions dels nostres personatges.

També farem servir Scratch per reforçar conceptes matemàtics, com el funcionament de les coordeandes en dues dimensons, el moviment d’un objecte, la lògica, els angles, els operadors matemàtics (més gran que, més petit que…), què és un nombre aleatòri i molt més.

En l’àmbit de la programació n’aprendrem les seves estructures bàsiques: seqüències, bucles i condicionals, ja que ens serviran per a complir amb les funcionalitats que requeriran el nostre videojoc.

La creació de videojocs amb Scratch ens permetrà fer un treball posterior d’anàlisi, detecció d’errors, millora i replantejament del joc per tal de poder rectificar aquells aspectes a millorar. Tot això ho concluirem presentant els jocs que hem fet davant dels companys i les companyes i les famílies.

Edats

8-10 anys (primària)

Durada de les classes

1,5 hores setmanals

Eines i característiques

Ordinador, Scratch i eines de dibuix.

Requisits previs

No n'hi ha.

ClauTIC

Projectes d'alumnes

Explora les creacions digitals dels nostres estudiants amb Scratch, on la imaginació cobra vida.
Descobreix els projectes innovadors creats pels nostres estudiants utilitzant Unity: des de videojocs fins a simulacions interactives.
Segueix els nostres joves innovadors en el seu viatge creatiu: des de la inspiració inicial fins al producte final en videojocs i robòtica.