V2 – Creació de videojocs amb Scratch

Nivell intermig

CURSOS EXTRAESCOLARS DE SCRATCH

Informació general del curs

En el segon curs de creació de videojocs amb Scratch tenim com a objectiu aprofundir en l’eina, afegint conceptes de programació més avançats i com aprofitar-los per treure el màxim rendiment als nostres videojocs en 2D. En aquesta assignatura es treballa en parelles, on cadascú desenvolupa un rol concret (el de programador o el de dissenyador).

Introduirem conceptes físics com què és una força o què és la gravetat i com aplicar-ho als nostres videojocs. També treballarem amb nous operadors lògics (rangs, or i negació) i matemàtics.

Pel que fa a la programació, aprofundirem en l’ús de variables, clons i funcions (amb i sense paràmetres). A més, treballarem les bones pràctiques de la programació (com ara posar comentaris al codi, ser ordenats, utilitzar termes adients…)

Per altra banda, per fer els dissenys dels diferents objectes del joc (com ara personatges) treballarem amb diferents eines d’edició d’imatges per capes, i també amb diferents formats d’àudio.

Per tal d’aprendre a organitzar-nos, planificarem totes les fases de creació i disseny del videojoc fent servir, per exemple, diagrames de flux.

Durant el curs de creació de videojocs amb Scratch també treballarem la vessant més comunicativa del projecte, havent-li de presentar de forma estructurada juntament amb els companys i companyes, explicant quina feina s’ha fet a partir dels seus rols.

Edats

9-12 anys (primària)

Durada de les classes

1,5h setmanals

Eines i característiques

Scratch i eines de dibuix.

Requisits previs

Haver cursat V1

ClauTIC

Projectes d'alumnes

Explora les creacions digitals dels nostres estudiants amb Scratch, on la imaginació cobra vida.
Descobreix els projectes innovadors creats pels nostres estudiants utilitzant Unity: des de videojocs fins a simulacions interactives.
Segueix els nostres joves innovadors en el seu viatge creatiu: des de la inspiració inicial fins al producte final en videojocs i robòtica.