Cursos extraescolars de creació de videojocs

A partir de 8 anys i fins els 18 anys

Aprèn a crear videojocs des de zero

En els cursos de creació de videjocs de primària, principalment ens centrem en aprendre les estructures bàsiques de programació (seqüències, bucles, condicionals, operdadors lògics, funcions, variables, llistes…) mentre aprenen a crear videojocs, i a conèixer els fonaments del disseny de personatges, tipus d’imatges (jpg, gif, png…)

En els cursos de videojocs de secundària agafem tot el que hem après a primària i passem a codi escrit amb el llenguatge de programació C# i li afegim una eina semiprofessional de creació de videojocs per acabar fent videojocs en 3D amb Unity.