V4 – Creació de videojocs amb Roblox, Stencyl i Unreal

Iniciació a la Creació de Videojocs en 3D

Informació general del curs

En aquesta assignatura els alumnes s’iniciaran a la creació de videojocs en 3D de la mà de 3 eines molt potents com són Roblox, Unreal i Unity, de tal manera que els hi sigui més fàcil poder passar el curs següent a l’assignatura de V5 (Unity).

Aprofundirem en els bons hàbits de la programació començant a fer petits scripts amb Lua per Roblox i sistema de blocs de Unreal i iniciació a Unity per a futurs anys.

Dins la creació de videojocs propis amb Scratch també hi té una rellevància important desenvolupar les habilitats comunicatives dels alumnes, exposant i explicant de manera estructurada com és el seu projecte, com l’han dut a terme i fins i tot plantejant-se una estratègia comercial.

Edats

11-15 anys

Durada de les classes

1,5 hores setmanals

Eines i característiques

Roblox, Unreal i Unity.

Requisits previs

Haver cursat V3

ClauTIC

Projectes d'alumnes

Explora les creacions digitals dels nostres estudiants amb Scratch, on la imaginació cobra vida.
Descobreix els projectes innovadors creats pels nostres estudiants utilitzant Unity: des de videojocs fins a simulacions interactives.
Segueix els nostres joves innovadors en el seu viatge creatiu: des de la inspiració inicial fins al producte final en videojocs i robòtica.