V7 – Creació de videojocs propis amb Unity

Nivell Avançat de Unity

V7

Informació general del curs

En l’assignatura de creació de videojocs propis amb Unity tenim com a objectiu aconseguir que els nois i les noies siguin capaços de crear de forma autònoma els seus propis videojocs, sense necessitat de classes pautades. S’hauran d’adaptar a unes característiques concretes, ja que els jocs són projectes propis sota una demanda real.

Per això, caldrà aplicar tots els conceptes apresos relacionats amb la física i les matemàtiques aplicats al 2D i al 3D. Aquests conceptes ens serviran per dotar els nostres projectes de la jugabilitat que requereix un videojoc.

També treballarem a partir de les funcions que ja hem treballat en els cursos anteriors, ampliant-les amb aquelles que requereixin els nostres projectes, aprenent a fer un ús més exhaustiu de la API de Unity.

Per tal de garantir la qualitat del projecte, aprendrem a ser coherents amb els diferents elements del joc: pantalles, textures, il·luminació, tipografies, personatges… i a decidir, planificar i executar per fases la creació dels diversos videojocs, fent-ne un treball d’anàlisi i millora constant. Treballarem per tasques i haurem d’adaptarnos a uns temps d’entrega reals.

Dins la creació de videojocs propis amb Unity també hi té una rellevància important desenvolupar les habilitats comunicatives dels alumnes, exposant i explicant de manera estructurada com és el seu projecte, com l’han dut a terme i fins i tot plantejant-se una estratègia comercial.

Edats

+12 anys (secundària)

Durada de les classes

1,5 hores setmanals

Eines i característiques

Unity, SublimeText i eines d'edició d'imatge i so.

Requisits previs

Haver cursat V6

ClauTIC

Projectes d'alumnes

Explora les creacions digitals dels nostres estudiants amb Scratch, on la imaginació cobra vida.
Descobreix els projectes innovadors creats pels nostres estudiants utilitzant Unity: des de videojocs fins a simulacions interactives.
Segueix els nostres joves innovadors en el seu viatge creatiu: des de la inspiració inicial fins al producte final en videojocs i robòtica.