V6 – Creació de videojocs amb Unity (Intermig)

Nivell Intermig de Unity

V6

Informació general del curs

Survival Shooter Unity

En el segon curs intermig de creació de videojocs amb Unity aprofundirem en conceptes i eines que ens permetran crear jocs més dinàmics, amb més jugabilitat i més detallats.

A banda d’això, també estudiarem com afecten diferents condicions als nostres jocs. Per exemple, com afecta la gravetat i el fregament a l’hora de fer moure, saltar, o rebotar un personatge. A més, veurem com interactuen els diferents elements del joc i com podem aprofitar-ho.

També veurem com funciona la Intel·ligència Artificial (AI) en els videojocs, fent que uns personatges enemics ens segueixin de manera automàtica i a fer operacions am vectors tridimensionals tot aplicant-ho a la programació.

Pel que fa a la programació, aprendrem a entendre els diferents scripts (mitjançant diagrames de flux) i crearem els nostres propis C# per tal de gestionar animacions, moviments i canvis d’escena. També aprendrem a buscar a la API de Unity aquelles funcions que ens serveixin per programar els nostres jocs.

En la vessant més artística, veurem com crear personatges en 2D a partir d’un canvas i a com crear les seves animacions. Començarem a donar-lis un toc més personal al disseny dels nostres videojocs canviant textures i experimentant amb materials amb la finalitat de millorar-ne la presentació.

Tot això ho posarem en síntesi analitzant, repassant, millorant i presentant els nostres videojocs davant la resta de companys.

Edats

+12 anys (secundària)

Durada de les classes

1,5 hores setmanals

Eines i característiques

Ordinador, Unity i SublimeText.

Requisits previs

Haver cursat V5

ClauTIC

Projectes d'alumnes

Explora les creacions digitals dels nostres estudiants amb Scratch, on la imaginació cobra vida.
Descobreix els projectes innovadors creats pels nostres estudiants utilitzant Unity: des de videojocs fins a simulacions interactives.
Segueix els nostres joves innovadors en el seu viatge creatiu: des de la inspiració inicial fins al producte final en videojocs i robòtica.