Termes i condicions2018-03-02T20:54:32+00:00

 

CONDICIONS GENERALS

 • No es reserva la plaça fins que es faci efectiu el pagament a través de targeta o de tranferència bancària.
 • La participació en les activitats de ClauTic suposa l’autorització de l’ús, per part de l’organització de fotos, vídeos o altres materials audiovisuals. Aquest material podran passar a formar part del nostre arxiu, i el seu ús serà exclusiu per a la realització de documents relacionats amb aquest, incloent la pàgina web de ClauTIC, les tasques de difusió i publicitat o d’activitats de caràcter similar que poguessin fer-se per part de l’organització. S’entén autoritzat aquest punt en participar a les activitats, sense perjudici dels drets que li atorga la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades.
 • S’autoritza al personal responsable de l’organització, perquè en cas d’accident o malaltia, actuïn amb el nen/a com millor procedeixi.
 • L’organització es reserva el dret d’admissió dels/les participants que per raons diverses, resultin incompatibles amb el desenvolupament de l’activitat o alterin de forma manifesta la convivència del grup, podent ser exclosos en qualsevol moment, prèvia comunicació als seus tutors
 • L’organització es reserva el dret d’expulsió en els casos de falta greu o incompliment de les normes de l’activitat per part del/la participant.
 • L’organització es reserva el dret de fer les variacions que consideri oportunes per a un millor desenvolupament de les activitats.
 • L’organització no es fa responsable de la pèrdua o robatori d’objectes personals o de valor que aportin els participant
 • Els pares, les mares o tutors dels / de les participants a les activitats han de tenir sempre disponible un número de telèfon on els monitors de l’activitat pugui contactar amb ells/es si cal.
 • L’organització es compromet a realitzar la seva pròpia activitat d’acord amb la més estricta ètica professional i prendrà les precaucions necessàries per al correcte funcionament d’aquesta

CONDICIONS ACTIVITATS ANUALS

 • S’ACCEPTEN TOTES LES CONDICIONS GENERALS ABANS EXPOSADES
 • Els pagaments es cobraran del dia 1 al 5 del mes en curs.
 • Es podrà canviar la modalitat d’abonament o les dades personals/bancàries sempre i quan es comuniqui abans del dia 20 del mes anterior al canvi desitjat.
 • De la mateixa manera, si es desitja donar-se de baixa o baixa temporal, s’haurà de notificar abans del dia 20 del mes anterior la baixa.
 • Tots aquells rebuts retornats tindran un recàrrec addicional per despeses administratives.

CONDICIONS CAMPUS D’ESTIU 

 • S’ACCEPTEN TOTES LES CONDICIONS GENERALS ABANS EXPOSADES
 • Canvis, cancel·lacions i reemborsaments

  Modificacions: entenc i accepto que, sense penalització, es poden fer canvis en la inscripció del meu alumne, incloent-hi, entre d’altres, la ubicació, la data o el curs, sempre que es realitzin més de 3 setmanes (21 dies) abans de la data d’inici del curs previst originalment per al qual es va registrar el meu estudiant. Qualsevol canvi (excepte l’addició o l’eliminació de lloguer d’ordinadors) que intenti fer en un termini de 21 dies des de l’inici del curs de l’estudiant serà tractat com a cancel·lació i estarà subjecte als termes establerts a la secció de Cancel·lacions.

  Cancel·lacions: entenc i accepto que només puc canviar i cancel·lar la inscripció d’un estudiant fins a 3 setmanes (21 dies) abans de la data d’inici del curs per al qual el meu alumne està registrat. He de fer els meus canvis i cancel·lacions a través del correu electrònic  info@clautic.com (indiqueu “Cancel·lació” a la línia de l’assumpte). Si el meu alumne no pot assistir a un curs per al qual està inscrit o vull fer canvis (que no siguin afegir o eliminar el lloguer d’ordinadors) en la inscripció del meu fill/a i no ho notifico a ClauTIC fins a 3 setmanes (21 dies) abans data d’inici del curs, es considerarà una cancel·lació. NOTA: si una emergència mèdica es produeix menys de 3 setmanes (21 dies) abans de l’inici del curs en el qual està registrat el vostre estudiant, impedint que el vostre fill/a assisteixi al curs, truqueu-nos al 616297637 i treballarem conjuntament per intentar que es pugui matricular en un altre curs.

  Reemborsaments: si cancel·lo la inscripció d’un/a participant a través del correu electrònic tal com s’ha exposat anteriorment, més de tressetmanes abans de la data d’inici del curs que estic cancel·lant, entenc i accepto que se’m reemborsarà la quantitat que he pagat per la inscripció cancel·lada, menys 15€ de despeses de gestió. Estic d’acord que els reemborsaments NO es faran efectius quan es produeixin modificacions o cancel·lacions a menys de 3 setmanes (21 dies) abans de la data d’inici del curs cancel·lat. També entenc i accepto que no es faran devolucions per haver de marxar anticipadament o per altres absències (de qualsevol motiu), incloses les malalties, expulsions per comportament, estat d’ànim del participant, condicions meteorològiques i  altres esdeveniments imprevisibles que no estiguin sota el control de ClauTIC. Si els participants abandonen el curs per qualsevol motiu, la matrícula no es prorrateja i no es farà cap reemborsament. Si ClauTIC ha de cancel·lar una sessió i no pot trobar una alternativa adequada en una ubicació adjacent, es farà un reemborsament complet al client d’aquella sessió.

  Ofertes promocionals
  Entenc que si utilitzo un descompte promocional a l’inscriure el meu participant, estic limitat a un descompte per estudiant, i que s’ha de pagar íntegrament en el moment de la inscripció per rebre l’import del descompte publicat. També accepto que s’apliquen totes les polítiques de cancel·lació i reemborsament esmentades anteriorment i que tots els codis promocionals s’han d’aplicar en el moment de fer la inscripció. Els descomptes totals rebuts no poden superar el cost total dels productes adquirits.