V8 – Creació de videojocs propis amb Unity (Avançat)

Realitat Virtual amb Oculus Quest i Unity

Informació general del curs

L’assignatura de V8 és on els nois i noies, treballant en grups de 2 on cadascú té un rol concret (Dissenyador i Programador) han de crear 2 videojocs propis al llarg del curs.

El primer videojoc que han de crear ha de ser un Scape Room de temàtica lliure, aquest videojoc s’acaba presentant davant dels companys a mitjans de febrer.

El segon videojoc que han de crear (canviem els rols dels nois i noies per tal de no repetir i tocar les diferents vessants) és un joc de Realitat Virtual a través de les Oculus Quest i el Unity que sobre una temàtica concreta ha de tenir un espai en 3D i un mínim de 2 minijocs integrats en 2D (Fets amb UI). Aquest joc també s’acaba presentant en una jornada amb familiars i amics. 

Edats

+14 anys

Durada de les classes

1,5 hores setmanals

Eines i característiques

Ordinadors, Ulleres VR, Packs de Unity

Requisits previs

Haver cursat V7

ClauTIC

Projectes d'alumnes

Explora les creacions digitals dels nostres estudiants amb Scratch, on la imaginació cobra vida.
Descobreix els projectes innovadors creats pels nostres estudiants utilitzant Unity: des de videojocs fins a simulacions interactives.
Segueix els nostres joves innovadors en el seu viatge creatiu: des de la inspiració inicial fins al producte final en videojocs i robòtica.