Què fan a les xarxes amb Processing?

processing banner

En aquest post parlarem d’un conjunt de llocs de referència que hi podeu trobar coses fetes amb Processing i també de referents per a mi amb aquesta eina.

Per descomptat la pàgina oficial, punt de sortida. https://processing.org/

La Processing Foundation: https://processingfoundation.org/

La llibreria de Javascript per Processing: https://p5js.org/

La llibreria de Python per Processing: http://py.processing.org/

 

Alguns exemples i canals de youtube interessants

Un dels referents que he tingut des que vaig començar amb aquest camp: Alba G.Corral  i

un vídeo d’una actuació (tota la part gràfica feta amb Processing)

Un altre referent: Joan Soler Adillon

Animació d’un sinus: https://www.youtube.com/watch?v=SIgzxzY5LU4

Conjunt d’exercici fets amb Processing: https://www.youtube.com/watch?v=lYrZBK4NVZw&list=PL632BB8C3F7E776BA