Blog

Notícies i Actualitat de ClauTIC

Nen jugant

Bases programació SECUNDARIA

CONDICIONALS

CONDICIONALS PROCESSING

L’exercici consisteix en dibuixar 5 rodones a diferents posicions que estiguin pintades de color groc i que quan toqui la tecla ‘a’ ‘s”d”f”g’ canvii de color a vermell una rodona diferent per a cada tecla.

Poso el meu codi de solució (que no és la única solució) a continuació (però intenteu-ho fer sense copiar el codi)

int pos=50;

void setup() {
size(640, 360);
background(255,255,255);
noStroke();
}

void draw() {
fill(255,200,0);
ellipse(70,70,50,50);
ellipse(70+pos,70,50,50);
ellipse(70+pos*1,70,50,50);
ellipse(70+pos*2,70,50,50);
ellipse(70+pos*3,70,50,50);
ellipse(70+pos*4,70,50,50);

if(keyPressed==true)
{
if(key=='a')
{
fill(255,0,0);
ellipse(70,70,50,50);
}

if(key=='s')
{
fill(255,0,0);
ellipse(70+pos,70,50,50);
}

if(key=='d')
{
fill(255,0,0);
ellipse(70+pos*2,70,50,50);
}

if(key=='f')
{
fill(255,0,0);
ellipse(70+pos*3,70,50,50);
}

if(key=='g')
{
fill(255,0,0);
ellipse(70+pos*4,70,50,50);
}
}

}
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Segueix Llegint

Articles relacionats

Arduino a YouTube

Arduino a YouTube: els millors canals

Arduino ha esdevingut l’eix central d’alguns canals de YouTube on podem veure moltíssims projectes interessants. Te n’ensenyem alguns! Cada dia creix el nombre de creadors de contingut que fan servir Arduino a YouTube per a atraure les ments més curioses cap als seus canals. N’hi ha de moltes classes: els que tenen un canal educatiu, els que tenen un canal

Llegir més »