Bases programació PRIMARIA

DIBUIXAR TRIANGLE I QUADRAT
SEQÜÈNCIES

VARIABLES – exercici paint

DIAPOSITIVES

https://scratch.mit.edu/projects/190215757/