R5 – Robòtica amb Arduino (Intermig)2018-08-03T16:57:15+00:00

R5 – Robòtica amb Arduino (Intermig)

Placa Arduino

Informació general del curs:

Construcció, programació i documentació de robots i mecanismes fets amb Arduino i peces modulars per assolir un conjunt de reptes. Aprenentatge Basat en Projectes.

Comprendre, crear i utilitzar algoritmes per resoldre problemes. Iniciació a la programació amb codi .

Introducció al treball per tasques i a la metodologia.  Treball en grups de 3 o 4 alumnes on cadascú té un rol concret que canvia a cada repte

Edats:

+12 anys (secundària)

Durada de les classes:

1,5 hores setmanals

Eines i característiques

Arduino

Requisits previs

R4

T3 (haver cursat l’assignatura o cursar-la de forma simultània)

Consulta el calendari anual, horaris i preus