R5 – Robòtica amb Arduino

Curs de Robòtica amb Arduino - Nivell Intermig

Arduino

Informació general del curs

El segon curs de robòtica amb Arduino és el curs que va després del de robòtica amb mBot. En aquesta assignatura es combinen construcció, programació i documentació de robots i mecanismes fets amb Arduino i peces modulars per assolir un conjunt de reptes tot seguint el mètode d’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP).

Per tal de situarnos, hem de saber que Arduino és una plataforma de hardware lliure. Això vol dir que és una placa programable desenvolupada per una comunitat oberta.

Pel que fa als objectius d’aquest curs són entendre el funcionament de la placa aprenent a programar-la tot utilitzant algoritmes per resoldre una sèrie de problemes. Aquests problemes s’anomenen reptes.

Per tal de resoldre aquests reptes, haurem d’iniciar-nos a la programació amb codi per tal d’indicar als sensors i actuadors que farem servir com s’han de comportar. Ens introduïrem en el treball per tasques i en la metodologia de treball en quip afrontant els reptes en grups de 3 o 4 alumne. Dins del grup cadascú té un rol concret (enginyer, programador, comunicador o ajudant) lligat a una part fonamental del projecte global.

Edats

+12 anys (secundària)

Durada de les classes

1,5 hores setmanals

Eines i característiques

Plaques Arduino, components (sensors i actuadors), ordinadors, iPads i com a software específic l'IDE d'Arduino (per programar).

Requisits previs

Haver cursat R4

ClauTIC

Projectes d'alumnes

Explora les creacions digitals dels nostres estudiants amb Scratch, on la imaginació cobra vida.
Descobreix els projectes innovadors creats pels nostres estudiants utilitzant Unity: des de videojocs fins a simulacions interactives.
Segueix els nostres joves innovadors en el seu viatge creatiu: des de la inspiració inicial fins al producte final en videojocs i robòtica.