R2 – Robòtica amb Lego Mindstorms

Curs de Robòtica - Nivell Intermig

Informació general del curs

Robòtica amb Lego Mindstorms

El segon curs de robòtica per a primària és el que va després del de robòtica amb Dash i Lego WeDo 2.0. En aquesta assignatura es combinen construcció, programació i documentació de robots i mecanismes propis de la robòtica amb Lego Mindstorms i els seus components (sensors i actuadors). El nostre objectiu serà assolir un conjunt de reptes seguint el mètode d’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) on cada alumne té un rol assignat dins d’un grup de 3 o 4 alumnes.

Per tal de resoldre els reptes proposats, els alumnes hauran de formular-se les preguntes adients, planificar les seves pròpies tasques, realitzar les investigacions necessàries i també analitzar i interpretar els resultats de les proves que facin. Per poder treballar tot això, hauran de resoldre problemes matemàtics, com ara calcular l’angle necessari per fer un gir, una àrea o les propietats de les superfícies per on han de moure’s els nostres robots.

Pel que fa a la programació, entendrem i crearem algoritmes senzills per resoldre els problemes que ens plantegen els reptes. D’altra banda, construirem diferents robots prototip i els posarem a prova mitjançant tests dels models creats.

Durant el curs de robòtica amb Lego Mindstorms també aprendrem a comunicar i documentar tot el que hem après, construït o programat.

Edats

9-12 anys (primària)

Durada de les classes

1,5 hores setmanals

Eines i característiques

Lego Mindstorms NXT, iPads i ordinadors.

Requisits previs

Haver cursat R1

ClauTIC

Projectes d'alumnes

Explora les creacions digitals dels nostres estudiants amb Scratch, on la imaginació cobra vida.
Descobreix els projectes innovadors creats pels nostres estudiants utilitzant Unity: des de videojocs fins a simulacions interactives.
Segueix els nostres joves innovadors en el seu viatge creatiu: des de la inspiració inicial fins al producte final en videojocs i robòtica.