R3 – Robòtica amb Lego Mindstorms

Nivell avançat de robòtica

Informació general del curs

Robòtica avançada amb Lego Mindstorms.

En el curs de robòtica avançada amb Lego Mindstorms aprendrem a treballar sota el principi de la relació causa-efecte, aprofundint en conceptes de programació com ara les estructures o les funcions. També aprendrem conceptes físics com què són les forces o les ones (i com les interpreta el nostre robot) i la transferència d’informació.

També aplicarem mètodes de resolució de problemes matemàtics de la vida real utilitzant expressions numèriques, algebraiques, i equacions, tot aplicant-los a algoritmes de programació que es crearan amb variables i funcions per a resoldre els reptes que es proposen.

En la mateixa línia, també realitzarem simulacions i crearem prototips dels robots que treballaran amb varis sensors a la vegada. D’aquesta manera, ampliant la dificultat dels reptes, assolirem un major domini de les eines i els conceptes treballats anteriorment.

En el curs de robòtica avançada emb Lego Mindstorms, els alumnes treballaran en grups, on cadascú té un rol assignat amb unes tasques concretes, que aniran canviant a cada nou repte.

Edats

10-13 anys (primària)

Durada de les classes

1,5 hores setmanals

Eines i característiques

Lego Mindstorms NXT, iPads i ordinadors.

Requisits previs

Haver cursat R2

ClauTIC

Projectes d'alumnes

Explora les creacions digitals dels nostres estudiants amb Scratch, on la imaginació cobra vida.
Descobreix els projectes innovadors creats pels nostres estudiants utilitzant Unity: des de videojocs fins a simulacions interactives.
Segueix els nostres joves innovadors en el seu viatge creatiu: des de la inspiració inicial fins al producte final en videojocs i robòtica.