R4 – Robòtica amb Vex IQ

Curs de Robòtica amb Arduino

Informació general del curs

L’assignatura de robòtica amb Arduino mBot és una matèria d’entrada enfocada a secundària on s’utilitza la robòtica com a eina amb l’objectiu de treballar i aprendre conceptes i estructures de programació.

Així doncs, utilitzant els robots mBot per a assolir un conjunt de reptes, aprendrem a programar-los mitjançant un llenguatge per blocs i analitzarem els seus equivalents en codi escrit. Els reptes (que formen part de l’aprenentatge basat en projectes) són activitats individuals amb un objectiu concret. Per tal de poder complir aquest objectiu és necessari haver assolit uns concepes previs que s’aniran introduint durant el curs.

Durant el curs de robòtica amb Arduino mBot farem servir uns kits de robòtica de makeBlock dissenyats per a la iniciació en la robòtica, la programació i l’electrònica basats en Arduino i Scratch que farem servir per tal d’aplicar el mètode científic per fer front als nostres reptes. D’aquesta manera, haurem d’aprendre matemàtiques, perquè ens tocarà calcular els moviments que hauran de fer els nostres robots, i comprovar els resultats fent proves d’assaig i error. Tot això ens portarà a descobrir què ens permeten fer els diferents sensors dels mBot, aleshores entendrem com els hi podem donar un ús pràctic.

Edats

+12 anys (secundària)

Durada de les classes

1,5 hores setmanals

Eines i característiques

Ordinador, iPad, Vex IQ.

Requisits previs

Haver cursat R3 o Entrada Secundària

ClauTIC

Projectes d'alumnes

Explora les creacions digitals dels nostres estudiants amb Scratch, on la imaginació cobra vida.
Descobreix els projectes innovadors creats pels nostres estudiants utilitzant Unity: des de videojocs fins a simulacions interactives.
Segueix els nostres joves innovadors en el seu viatge creatiu: des de la inspiració inicial fins al producte final en videojocs i robòtica.