R2 – Robòtica amb Lego Mindstorms (Intermig)

Informació general del curs

Robòtica amb Lego Mindstorms

El segon curs de robòtica per a primària és el que va després del de robòtica amb Dash i Lego WeDo 2.0. En aquesta assignatura es combinen construcció, programació i documentació de robots i mecanismes propis de la robòtica amb Lego Mindstorms i els seus components (sensors i actuadors). El nostre objectiu serà assolir un conjunt de reptes seguint el mètode d’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) on cada alumne té un rol assignat dins d’un grup de 3 o 4 alumnes.

Per tal de resoldre els reptes proposats, els alumnes hauran de formular-se les preguntes adients, planificar les seves pròpies tasques, realitzar les investigacions necessàries i també analitzar i interpretar els resultats de les proves que facin. Per poder treballar tot això, hauran de resoldre problemes matemàtics, com ara calcular l’angle necessari per fer un gir, una àrea o les propietats de les superfícies per on han de moure’s els nostres robots.

Pel que fa a la programació, entendrem i crearem algoritmes senzills per resoldre els problemes que ens plantegen els reptes. D’altra banda, construirem diferents robots prototip i els posarem a prova mitjançant tests dels models creats.

Durant el curs de robòtica amb Lego Mindstorms també aprendrem a comunicar i documentar tot el que hem après, construït o programat.

Edats

9-12 anys (primària).

Durada de les classes

1,5 hores setmanals.

Eines i característiques

Lego Mindstorms NXT, iPads i ordinadors.

Requisits previs

R1

Consulta el calendari anual, horaris i preus.