Inscripcions a l’acadèmia curs 2019-2020

1r període del 3 al 14 de juny
Horari de 15.00 a 17.00h

2n període a partir de l’1 de setembre
Horaris d’acadèmia

Classes de màxim 12 alumnes! No ho deixeu per l’últim moment!

Robot Mbot azul

Tenim 4 itineraris complementaris on es treballa amb eines que capten l’atenció dels nois i noies: Robòtica, Videojocs, Bases de Programació i Minecraft. No es tracta d’ensenyar un únic llenguatge, sinó de fer raonar i de ser capaços d’analitzar i resoldre els problemes plantejats, independentment de l’eina.

Robot Lego Mindstorms nxt orugas

ROBÒTICA

creació de videojocs

VIDEOJOCS

coding

TECNOLOGIES I PROGRAMACIÓ

minecraft

GBL (Aprenentatge Basat en el Joc)

Un enfocament educatiu que utilitza ciència, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques (STEAM) com a eines per despertar la investigació, el diàleg i el pensament crític dels alumnes. Els resultats finals són estudiants que es qüestionen el perquè de les coses, troben maneres diferents de resoldre un mateix problema, experimenten, perseveren i col·laboren amb els companys/es. Aquesta és la propera generació de persones que formem.

ROBÒTICA

VIDEOJOCS

TECNOLOGIES I PROGRAMACIÓ

GBL (Aprenentatge Basat en el Joc)