Acadèmia de robòtica, programació i videojocs

A partir de 6 anys

Tenim 4 itineraris complementaris on es treballa amb eines que capten l’atenció dels nois i noies: Robòtica, Videojocs, Bases de Programació i Minecraft. No es tracta d’ensenyar un únic llenguatge, sinó de fer raonar i de ser capaços d’analitzar i resoldre els problemes plantejats, independentment de l’eina.

Un enfocament educatiu que utilitza ciència, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques (STEAM) com a eines per despertar la investigació, el diàleg i el pensament crític dels alumnes. Els resultats finals són estudiants que es qüestionen el perquè de les coses, troben maneres diferents de resoldre un mateix problema, experimenten, perseveren i col·laboren amb els companys/es.

Aquesta és la propera generació de persones que formem.

Robot Lego Mindstorms nxt orugas

ROBÒTICA

creació de videojocs

VIDEOJOCS

coding

TECNOLOGIES I PROGRAMACIÓ

minecraft

GBL (Aprenentatge Basat en el Joc)

ROBÒTICA

VIDEOJOCS

TECNOLOGIES I PROGRAMACIÓ

GBL (Aprenentatge Basat en el Joc)