No es reserva la plaça fins que es faci efectiu el pagament a través de targeta o de tranferència bancària.

Si s’avisa amb 2 mesos d’antelació o més, es retorna el 100% de l’import (menys despeses de gestió – 5 euros).

Es retorna el 50% de l’import si s’anula la plaça fins a 2 setmanes abans de començar l’activitat.

Només en casos de força major, es retornarà el 100% de l’import fins al dia abans de començar l’activitat.

 

CONDICIONS GENERALS

 

 

 • La participació en les activitats de ClauTic suposa l’autorització de l’ús, per part de l’organització de fotos, vídeos o altres materials audiovisuals. Aquest material podran passar a formar part del nostre arxiu, i el seu ús serà exclusiu per a la realització de documents relacionats amb aquest, incloent la pàgina web de ClauTIC, les tasques de difusió i publicitat o d’activitats de caràcter similar que poguessin fer-se per part de l’organització. S’entén autoritzat aquest punt en participar a les activitats, sense perjudici dels drets que li atorga la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades.

 

 • S’autoritza al personal responsable de l’organització, perquè en cas d’accident o malaltia, actuïn amb el nen/a com millor procedeixi.

 

 • L’organització es reserva el dret d’admissió dels/les participants que per raons diverses, resultin incompatibles amb el desenvolupament de l’activitat o alterin de forma manifesta la convivència del grup, podent ser exclosos en qualsevol moment, prèvia comunicació als seus tutors

 

 • L’organització es reserva el dret d’expulsió en els casos de falta greu o incompliment de les normes de l’activitat per part del/la participant.

 

 • L’organització es reserva el dret de fer les variacions que consideri oportunes per a un millor desenvolupament de les activitats.

 

 • L’organització no es fa responsable de la pèrdua o robatori d’objectes personals o de valor que aportin els participant

 

 • Els pares, les mares o tutors dels / de les participants a les activitats han de tenir sempre disponible un número de telèfon on els monitors de l’activitat pugui contactar amb ells/es si cal.

 

 • L’organització es compromet a realitzar la seva pròpia activitat d’acord amb la més estricta ètica professional i prendrà les precaucions necessàries per al correcte funcionament d’aquesta

CONDICIONS ACTIVITATS ANUALS

 • S’ACCEPTEN TOTES LES CONDICIONS GENERALS ABANS EXPOSADES
 • Els pagaments es cobraran del dia 1 al 5 del mes en curs.
 • Es podrà canviar la modalitat d’abonament o les dades personals/bancàries sempre i quan es comuniqui abans del dia 20 del mes anterior al canvi desitjat.
 • De la mateixa manera, si es desitja donar-se de baixa o baixa temporal, s’haurà de notificar abans del dia 20 del mes anterior la baixa.
 • Tots aquells rebuts retornats tindran un recàrrec addicional per despeses administratives.

 

CONDICIONS CAMPUS D’ESTIU 

 • S’ACCEPTEN TOTES LES CONDICIONS GENERALS ABANS EXPOSADES