V6 – Creació de videojocs amb Unity (Intermig)

Informació general del curs

Survival Shooter Unity

En el segon curs intermig de creació de videojocs amb Unity aprofundirem en conceptes i eines que ens permetran crear jocs més dinàmics, amb més jugabilitat i més detallats.

A banda d’això, també estudiarem com afecten diferents condicions als nostres jocs. Per exemple, com afecta la gravetat i el fregament a l’hora de fer moure, saltar, o rebotar un personatge. A més, veurem com interactuen els diferents elements del joc i com podem aprofitar-ho.

També veurem com funciona la Intel·ligència Artificial (AI) en els videojocs, fent que uns personatges enemics ens segueixin de manera automàtica i a fer operacions am vectors tridimensionals tot aplicant-ho a la programació.

Pel que fa a la programació, aprendrem a entendre els diferents scripts (mitjançant diagrames de flux) i crearem els nostres propis C# per tal de gestionar animacions, moviments i canvis d’escena. També aprendrem a buscar a la API de Unity aquelles funcions que ens serveixin per programar els nostres jocs.

En la vessant més artística, veurem com crear personatges en 2D a partir d’un canvas i a com crear les seves animacions. Començarem a donar-lis un toc més personal al disseny dels nostres videojocs canviant textures i experimentant amb materials amb la finalitat de millorar-ne la presentació.

Tot això ho posarem en síntesi analitzant, repassant, millorant i presentant els nostres videojocs davant la resta de companys.

Edats

+12 anys (secundària).

Durada de les classes

1,5 hores setmanals.

Eines i característiques

Ordinador, Unity i SublimeText.

Requisits previs

V5

Consulta el calendari anual, horaris i preus.