V6 – Creació de videojocs amb Unity (Avançat)2018-08-03T19:44:01+00:00

V6 – Creació de videojocs amb Unity (Avançat)

Curs de creació de videojocs amb Unity (Avançat)

Informació general del curs:

Crear els seus propis videojocs amb Unity. Aconseguir l’autonomia necessària per aconseguir-ho sense classes pautades. Autonomia

Aplicar tots els conceptes apresos relacionats amb la física i conceptes relacionats amb les matemàtiques aplicades al 2D i 3D

Treballar a partir de les funcions de la API de Unity més les que ja coneixen

Coherència entre pantalles, textures, materials, llum, tipografia, personatges del videojoc.

Decidir, planificar i executar la creació de diversos videojocs. Analitzar i millorar.

Treballar per rols amb tasques i complint temps d’entrega. Creació de subtasques.

Edats:

+12 anys (secundària)

Durada de les classes:

1,5 hores setmanals

Eines i característiques

Unity i SublimeText

Requisits previs

V5

T3 (haver cursat l’assignatura o cursar-la de forma simultània)

Consulta el calendari anual, horaris i preus