V5 – Creació de videojocs amb Unity (Intermig)2018-08-03T19:44:01+00:00

V5 – Creació de videojocs amb Unity (Intermig)

Curs de creació de videojocs amb Unity (Intermig)

Informació general del curs:

Gravetat, salts, fregament i rebot. Funcionament d’una IA en els videojocs

Operacions amb vectors en 3D i aplicar-ho a la programació

Programació: Entendre els diferents scripts i creació d’scripts senzills en C# . Gestió de les animacions i canvis. Introducció a la API de Unity

Creació de personatges en 2D a partir d’un Canva. Animació de personatges en 2D.

Començar a personalitzar els diferents videojocs. Entendre quins són els elements del joc i com interactuen entre ells. Començar a treballar amb diagrames de flux.

Millorar les presentacions de videojocs i buscar la diferenciació.

Edats:

+12 anys (secundària)

Durada de les classes:

1,5 hores setmanals

Eines i característiques

Unity i SublimeText

Requisits previs

V4

T3 (haver cursat l’assignatura o cursar-la de forma simultània)

Consulta el calendari anual, horaris i preus