V4 – Creació de videojocs amb Unity (Inicial)2018-08-03T19:44:01+00:00

V4 – Creació de videojocs amb Unity (Inicial)

Curs de creació de videojocs amb Unity (Inicial)

Informació general del curs:

Introducció a la creació de videojocs en 2D i 3D amb una eina semiprofessional (Unity)

Física: Gravetat, fregament, colisions i detecció d’aquestes.

Iniciació als vectors en 3D. Moviments, rotacions i escalabilitat en 3D. Funcions de rotació, velocitats.

Introducció a la interfície de Unity i diverses funcionalitats. Programació: Entendre funcions senzilles de C# per a Unity.  No creem codi des de 0

Disseny d’escenaris (terrenys, llum, vegetació, edificis). Introducció a les animacions. Aplicació de textures en objectes senzills

Edats:

+12 anys (secundària)

Durada de les classes:

1,5 hores setmanals

Eines i característiques

Unity i SublimeText

Requisits previs

No n’hi ha

Consulta el calendari anual, horaris i preus