V3 – Creació de videojocs amb Scratch (Avançat)2018-08-03T19:44:01+00:00

V3 – Creació de videojocs amb Scratch (Avançat)

Curs de creació de videojocs amb Scratch (Avançat)

Informació general del curs:

Aconseguir que els/les nois/es siguin capaços de crear els seus propis videojocs en 2D de forma autònoma adaptant-se a característiques o sota demanda.

Funcions i missatges i bones pràctiques (noms correctes, comentaris, ordenar). Introducció a llistes, cadenes de paraules. Ordenar variables a dins d’una llista, cerca i canvi en aquestes llistes.

Coherència entre colors, tipografia, personatges i fons.

Planificació i disseny del videojoc, ajustar-se a temps d’entrega, creació i producció del videojoc. Treball per tasques, rols.

Presentar de forma estructurada davant els companys/es i pares/mares.

Edats:

Mixte 10-13 anys

Durada de les classes:

1,5 hores setmanals

Eines i característiques

Scratch i eines de dibuix

Requisits previs

V2

Recomanable cursar T2

Consulta el calendari anual, horaris i preus