V2 – Creació de videojocs amb Scratch (Intermig)2018-08-03T19:44:01+00:00

V2 – Creació de videojocs amb Scratch (Intermig)

Curs de creació de videojocs amb Scratch (Intermig)

Informació general del curs:

Aprofundiment en els videojocs en 2D des de diferents rols

Entendre i treballar amb diferents forces i gravetat. Nous operadors lògics (rangs, or, i negació), arrodonir

Programació: Variables, clons i funcions amb i sense paràmetres. Iniciació a bones pràctiques de programació (noms correctes, comentar codi, ordenar)

Treball per capes, formats d’imatge i audio. Creació a través de noves eines.

Introducció a diagrames de flux, planificació i disseny del videojoc

Presentar de forma estructurada i iniciació a treball en grup i amb rols

Edats:

9-12 anys

Durada de les classes:

1,5 hores setmanals

Eines i característiques

Scratch i Eines de dibuix

Requisits previs

No n’hi ha.

Recomanable cursar T2

Consulta el calendari anual, horaris i preus