V1 – Iniciació a la creació de videojocs2018-08-03T19:44:00+00:00

V1 – Iniciació a la creació de videojocs

Scratch

Informació general del curs:

Introducció dels nens/es en el món de la creació, disseny i programació de videojocs a través de Scratch

Coordenades 2D, moviments, lògica, angles concrets, operadors senzills (<, >, =), nombres aleatoris. Iniciació a seqüències, bucles, condicionals

Dibuix i edició de personatges, fons, imatges. Treball en mode vectorial i mapa de bits. Escalar, colors, animacions i gif. Música i sons, test, anàlisi i replantejament del joc.

Presentar els videojocs davant els companys/es i pares/mares.

Edats:

8-10 anys (primària)

Durada de les classes:

1,5 hores setmanals

Eines i característiques

Scratch i eines de dibuix

Requisits previs

No n’hi ha

Consulta el calendari anual, horaris i preus