R3 – Robòtica amb Lego Mindstorms (Avançat)2018-08-03T16:57:15+00:00

R3 – Robòtica amb Lego Mindstorms (Avançat)

Robot de Lego Mindstorms NXT

Informació general del curs:

Relació causa-efecte, estructures i funcions, forces, ones i transferència d’informació

Resoldre problemes matemàtics i de la vida real utilitzant expressions numériques, algebràiques i equacions

Comprendre, crear i utilitzar algoritmes amb variables i funcions per a resoldre problemes. Varis sensors a la vegada

Dissenyar prototips i utilitzar simulacions

Treball en grups de 3 o 4 alumnes on cadascú té un rol concret que canvia a cada repte

Edats:

10-13 anys (primària)

Durada de les classes:

1,5 hores setmanals

Eines i característiques:

Lego Mindstorms NXT i ordinadors

Requisits previs:

Haver cursat R2

Recomanable cursar T2

Consulta el calendari anual, horaris i preus