R2 – Robòtica amb Lego Mindstorms (Inicial)2018-08-03T16:57:15+00:00

R2 – Robòtica amb Lego Mindstorms (Inicial)

Curs de Robòtica amb Lego Mindstorms NXT (Inicial)

Informació general del curs:

Construcció, programació i documentació de robots fets amb Lego Mindstorms per assolir un conjunt de reptes. Aprenentatge Basat en Projectes amb rols.

Formulació de preguntes, planificació i realització d’investigacions, análisi i interpretació de dades.

Resoldre problemes matemàtics utilitzant la medició d’angles, àrees, superfície.

Comprendre, crear i utilitzar algoritmes senzills per resoldre problemes.

Construcció de diferents prototips i testeig dels models creats.

Introducció a la documentació i a la comunicació del repte. Introducció al treball en equip (grups de 3 o 4 alumnes)

Edats:

9-12 anys (primària)

Durada de les classes:

1,5 hores setmanals

Eines i característiques

Lego Mindstorms NXT i ordinadors

Requisits previs

No n’hi ha.

Recomanable cursar T2

Consulta el calendari anual, horaris i preus