V4 – Creació de videojocs amb Roblox, Stencyl i Unreal

Informació general del curs

En aquesta assignatura els alumnes s’iniciaran a la creació de videojocs en 3D de la mà de 3 eines molt potents com són Roblox, Stencyl i Unreal, de tal manera que els hi sigui més fàcil poder passar el curs següent a l’assignatura de V5 (Unity).

Aprofundirem en els bons hàbits de la programació començant a fer petits scripts amb Lua per Roblox i sistema de blocs de Unreal i Stencyl

Dins la creació de videojocs propis amb Scratch també hi té una rellevància important desenvolupar les habilitats comunicatives dels alumnes, exposant i explicant de manera estructurada com és el seu projecte, com l’han dut a terme i fins i tot plantejant-se una estratègia comercial.

Edats

11-15 anys.

Durada de les classes

1,5 hores setmanals.

Eines i característiques

Roblox, Unreal i Stencyl.

Requisits previs

V3

Consulta el calendari anual, horaris i preus.