Covid19 – Mesures de prevenció a l’acadèmia

A ClauTIC hem definit un conjunt de mesures de prevenció contra la COVID19 amb la finalitat de crear un entorn més segur a l’acadèmia.

Ventilació forçada, distanciament amb més espai a les aules, l’ús obligatori de mascaretes, i el rentat de mans freqüent (tant amb aigua i sabó com facilitant solucions hidroalcohòliques a totes les aules).

A més a més, realitzarem una neteja encara més rigorosa de les nostres instal·lacions, amb la desinfecció permanent d’equips i dispositius, material de treball i de les superfícies de contacte.


Entrades i sortides

Classes

Neteja

Casos positius


Entrades i sortides a l’acadèmia

fila

Esperarem fent fila i mantenint distància

temperatura covid19 prevenció covid19 acadèmia

Control de temperatura. S’avisarà als pares/mares si la temperatura supera els 37,5 ºC

neteja de peus prevenció covid19 acadèmia

Estora de desinfecció amb solució virucida i bactericida a l’entrada del local.

rentat de mans prevenció covid19 acadèmia

Rentat de mans a l’entrar a l’acadèmia

Classes

mascareta prevenció covid19 acadèmia

L’ús de mascareta és obligatori a dins l’acadèmia

distància prevenció covid19 acadèmia

Mantindrem distància de seguretat evitant el contacte físic

grups reduits prevenció covid19 acadèmia

Grups reduïts i ampliant l’espai a l’aula

gel hidroalcoholico prevenció covid19 acadèmia

Dispensador de gel hidroalcohòlic a l’entrada i a totes les aules

Neteja

neteja i desinfecció

Desinfecció exhaustiva de l’acadèmia un cop al dia

Extracció d'aire forçada

Extracció d’aire forçada. Renovació de l’aire de forma permanent.

neteja

Neteja i desinfecció dels dispositius i eines de treball.

Casos positius

Si l’alumne/a és POSITIU per COVID19:

L’alumne/a no podrà tornar a fer classes presencials fins haver passat la quarentena i tenir resultat negatiu en COVID19.

Sí podrà seguir fent les classes online.